Perfil do contratante

- Melloras na pavimentación de 25 pistas no Concello de Rianxo - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Melloras na pavimentación de 25 pistas no Concello de Rianxo

Anuncio da convocatoria da Mesa de Contratación para a licitación "Melloras na pavimentación de diversas pistas no Concello de Rianxo, pista Radio Rianxo e 24 máis"

Anuncio da Mesa de Contratación (31/10/2014)

Anuncio da Mesa de Contratación (07/11/2014)

Anuncio de adsxudicación (05/12/2014)