Rexistro do SIR

Rexistro do SIR - Concello de Rianxo

Rexistro electrónico xeral

O Rexistro Electrónico Xeral da administración do Estado permite presentar documentación en calquera administración integrada no Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR): Administración do Estado, autonómica, outros concellos...