Normativa

Normativa Municipal - Concello de Rianxo

Sistema de Informacion de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia

O SIOTUGA incorpora toda a normativa actual que se aplica ao territorio dos municipios galegos: planeamento, plans xerais e parciais, normas subsidiarias, estudos de detalle...