Secretaría

Secretaría - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 86 66 28

secretaria@concelloderianxo.gal

SECRETARÍA

Todos os anuncios xerados pola Secretaría publícanse no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica do Concello de Rianxo https://sede.concelloderianxo.gal/