Perfil do contratante

- Contrato de obra básico e de execución para área recreativa e melloras en zona deportiva - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Contrato de obra básico e de execución para área recreativa e melloras en zona deportiva

Por Resolución de Alcaldía nº 296/2013 de 2 de xullo de 2013, resolveuse a adxudicación do contrato de obra "básico e de execución para área recreativa e melloras en zona deportiva"

Anuncio de adxudicación e formalización