Perfil do contratante

- Adxudicación de 7 licenzas de autoturismo - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Adxudicación de 7 licenzas de autoturismo

En sesión plenaria do día 25/04/2013 adoptouse a aprobación dos PREGOS PARA A ADXUDICACIÓN DE 7 LICENZAS DE AUTO-TURISMO ( E REGULARIZACIÓN DAS LICENZAS Nº 1 e 3) PARA A PRESTACIÓN DO SERVICIO DE VEHICULOS DE ALUGUER SEN APARELLO TAXÍMETRO NO MUNICIPIO DE RIANXO.

Pregos para a adxudicación de 7 licenxas de auto-turismo

Anuncio de adxudicación (17 xullo)