Parque Empresarial

Parque Empresarial - Concello de Rianxo

Parque Empresarial

Parque Empresarial de Rianxo

Características:

  • Superficie bruta: 317.728 m2.
  • Superficie neta: 201.864 m2.
  • Edificabilidade industrial: 97.999 m2.
  • Edificabilidade terciario: 92.638 m2.
  • Edificabilidade total: 190.637 m2.

concello@concelloderianxo.gal