Deportes

- Recordatorio nota Informativa - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Edif. Cuartel Vello, Praza Castelao 9, Rianxo.

981 86 63 81 - 661 247 136

Horario inverno: 8 a 15 h.

Horario verán: 8 a 14 h.

deportes@concelloderianxo.gal

Subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de persoal técnico nos servizos municipais de deportes en 2024

Actualidade

Recordatorio nota Informativa

En atención ao bando informativo do Concello de Rianxo de data 13 de marzo, relativo ás medidas adoptadas para a prevención e loita contra a pandemia do Coronavirus COVID-19, recordamos sobre aquelas relacionadas do eido deportivo e que se estenderán aos vindeiros 15 días:

1.- As instalacións deportivas municipais permaneceran pechadas ao público e suspéndese todas as actividades municipais e de clubs deportivos que se desenvolven habitualmente nelas.

2.- No caso de entidades que conten con instalacións propias, recoméndase a non celebración de adestramentos ou calquera outra actividade.

3.- O Servizo de Deportes seguirá funcionando vía telefónica e/ou telemática.

Agardamos comprensión ante estas medidas e apelamos á responsabilidade individual e dos clubs deportivos antes esta situación excepcional.

CONTACTO SERVIZO DEPORTES

Telf. 981 866 381 – 661 247 136
deportes@concelloderianxo.gal