Deportes

- Campamentos Deportivos Verán 2019 - Deputación da Coruña - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Edif. Cuartel Vello, Praza Castelao 9, Rianxo.

981 86 63 81 - 661 247 136

Horario inverno: 8 a 15 h.

Horario verán: 8 a 14 h.

deportes@concelloderianxo.gal

Subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de persoal técnico nos servizos municipais de deportes en 2024

Actualidade

Campamentos Deportivos Verán 2019 - Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña adxudicou 5 prazas ao Concello de Rianxo para participar nos seus Campamentos Deportivos de Verán 2019, dirixidos a rapaces/as de 9 a 14 anos, cumpridos durante o 2019, e que estean empadroados nun concello da provincia da Coruña.

LUGAR

Centro Calvo Sotelo (rúa Archer Milton Huntington, 24 - A Coruña).

QUENDA DE RIANXO

21 ao 26 de xullo (4ª quenda).

ENTRADA

O domingo pola tarde, entre as 18 h. e as 19 h. no Centro Calvo Sotelo.

SAÍDA

O venres seguinte, tralo almorzo.

INSCRICIÓNS

Ata o 30 de maio, no concello onde o rapaz/a estea empadroado:

 • Oficina do Servizo de Deportes
  • 981 866 381 – 661 247 136
  • deportes@concelloderianxo.gal

PRIORIDADE

Terá preferencia o rapaz que non participase no campamento deportivo da Deputación en edicións anteriores. Realizarase o sorteo, no caso de ser preciso, nos dous días seguintes á finalización do prazo de inscrición.

COTA DE INSCRICIÓN

85,00 €.

DOCUMENTACIÓN

 1. Ficha de inscrición
 2. Foto tipo carné.
 3. Fotocopia tarxeta sanitaria
 4. Fotocopia DNI ou libro de familia
 5. Copia de aboamento da cota de inscrición (posterior á confirmación de praza por parte do Concello).
 6. No suposto de ter tratamento específico ou doenza a ter en conta, xustificante médico. Tamén é importante facer constar as alerxias alimentarias ou de calquera outro tipo.

INCLÚE

Transporte interno, estadía, manutención en residencia e todo gasto que ocasionen as actividades programadas.

EQUIPO RECOMENDADO

 • Roupa de rúa (pantalóns, camisas).
 • Equipamento deportivo (suadoiro, pantalóns curtos, camisetas deportivas, calcetíns, zapatillas de  deportes, chanclas para a ducha, traxe de baño, útiles de praia e piscina).
 • Toallas de aseo.
 • Útiles de aseo (xabón, peite, cepillo e pasta de dentes, colonia e/ou desodorizante).
 • Saco de durmir e lanterna.
 • Gafas para o sol.
 • Crema protectora para o sol, factor alto.
 • Chuvasqueiro.
 • Mochila pequena.

MATERIAL

O material propio das actividades deportivas (raquetas de tenis, balóns e chalecos salvavidas) entregaráselle a cada participante durante a celebración do campamento.

AMPLO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades náuticas, equitación, tenis, andainas, así como a práctica do fútbol, tenis, voleipraia, voleibol, baloncesto, aeróbic, baile...  

VELADAS NOCTURNAS

Realizaranse actividades e xogos que teñan elementos que fomenten a comunicación, o intercambio
de experiencias, a convivencia e o respecto polos demais.

ACTIVIDADES CULTURAIS

Visita a centros de interese cultural na comarca e na cidade da Coruña.