Período medio de pago

Período medio de pago - Concello de Rianxo

Período medio de pago

Período Ratio operacións pagadas Importe operacións pagadas Ratio operacións pendentes Importe operacións pendentes PMP (días)
2020 1T 39,95 790.608,62 € 71,96 1.443.616,18 € 60,63
2020 2T 49,14 1.108.729,61 € 181,48 824.825,62 € 105,59
2020 3T 100,66 1.230.409,02 € 265,29 403.456,28 € 141,31
2020 4T 91,77 1.227.667,41 € 22,35 1.038.172,40 € 59,96
2021 1T 41,52 788.642,67 € 84,2 852.292,61 € 63,69
2021 2T 22,74 614.719,71 € 154,74 921.274,64 € 101,91
2021 3T 139,5 1.273.209,43 € 35,33 377.227,26 € 115,69
2021 4T 13,15 2.007.772,34 € 22,07 156.767,09 € 13,80

 

​​​​​​​

 

 

DATOS ANTERIORES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020

 

Período Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
2018 2T 38,63 61,95 50,89
2018 1T 36,76 16,14 28,69
2017 4T 82,13 42,56 73,12
2017 3T 123,78 91,91 104,38
2017 2T 92,69 96,85 95,23
2017 1T 66,82 63,22 64,06
2016 4T 51,93 54,64 53,31
2016 3T 44,65 44,00 44,17
2016 2T 44,17 32,90 30,49
2016 1T 32,85 32,41 32,60
2015 4T 40,58 46,50 42,82
2015 3T 89,29 34,19 60,00
2015 2T 64,87 58,80 61,58
2015 1T 94,88 68,32 76,10
2014 4T 84,15 66,12 76,78
2014 3T 46,92 79,46 67,28