Procesos Selectivos

- Proceso extraordinario de estabilización do persoal do Concello de Rianxo_Lei 20/2021 - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Proceso extraordinario de estabilización do persoal do Concello de Rianxo_Lei 20/2021

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou o xoves 29 de decembro as bases xerais e específicas do proceso extraordinario de estabilización ao abeiro do disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público e que rexerán os procesos selectivos para a cobertura de 59 prazas de persoal para o Concello de Rianxo.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou o venres 30 de decembro a convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura das prazas deste proceso extraordinario de estabilización.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 19/01/2023 (20 días naturais desde o seguinte á publicación no BOE).

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas (02/05/2023)

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou o martes 2 de maio de 2023 as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas correspondentes a este proceso ordinario de estabilización.

O prazo de emenda iniciase o día 03/05/2023 e remata o día 16/05/2023.

DOCUMENTACIÓN DE CADA PROCESO:

C01 Axente recadador/a

 

C02 Mecánico/a

 

C03 Soldador/a-Condutor/a

 

C04 Encargado/a Cemiterio- Oficial 1ª

 

C05 Oficial 2ª Albanel

 

C06 Operario/a Limpeza

Publicación puntuacións provisionais - Operario limpeza - C06 (19/12/2023)
Publicación puntuacións definitivas - Operario limpeza - C06 (07/02/2024)

 

C07 Encargado/a Obras

 

C08 Varrendeiro-Operario servizos múltiples

 

C09 Conserxe

 

C10 Auxiliar de Axuda no Fogar

 

C11 Peón Albanel

 

C12 Fontaneiro/a

 

C13 Albanel Oficial de 1ª

 

C14 Peón Xardinería

Publicación puntuacións provisionais - Peón Xardinería C14 (19/12/2023)
Publicación puntuacións definitivas - Peón Xardinería C14 (07/02/2024)

 

C15 Bedel Biblioteca

 

C16 Condutor/a Oficial de 1ª

 

C17 Auxiliar Policía Local

 

C18 Auxiliar Recadador/a

 

C19 Monitor/a manualidades

 

C20 Auxiliar Biblioteca

 

C21 Auxiliar Administrativo/a

 

C22 Administrativo/a

 

C23 Animador/a Deportivo/a

 

C24 Monitor/a deportivo/a

 

C25 Técnico/a Información e Animación Xuvenil

 

C26 Profesor/a Educación de Adultos-Técnico/a Administrativo/a

 

C27 Técnico/a en Informática de Xestión

 

C28 Traballador/a Social

 

C29 Profesor/a Alfabetización-Básica Adultos

Publicación do nomeamento e data de constitución do tribunal cualificador (12/03/2024)

 

C30 Educador/a Social

 

C31 Coordinador/a de Actividades

Publicación do nomeamento e data de constitución do tribunal cualificador (12/03/2024)

 

C32 Axente Auxiliar de Desenvolvemento

Publicación do nomeamento e data de constitución do tribunal cualificador (12/03/2024)

 

C33 Educador/a Familiar

Publicación do nomeamento e data de constitución do tribunal cualificador (12/03/2024)

 

C34 Animador/a Cultural

 

C35 Enxeñeiro/a Informático/a

Publicación do nomeamento e data de constitución do tribunal cualificador (12/03/2024)

 

C36 Axente de Emprego e Desenvolvemento Local

Publicación do nomeamento e data de constitución do tribunal cualificador (12/03/2024)

 

C37 Pedagogo/a

 

C38 Arquitecto/a

 

C39 Técnico/a Licenciado Empresariais-Intervención