Procesos Selectivos

- Contratación de 2 oficiais 1ª albanel e 7 peóns - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Contratación de 2 oficiais 1ª albanel e 7 peóns

O Concello de Rianxo vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para contratar a 2 oficiais 1ª albaneis e 7 peóns (3 peóns de aglomerado, 2 peóns de xardíns e 2 peóns albaneis).

As ditas contratacións vanse realizar ao abeiro da subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña e están incluídas no Programa de Integración Laboral (DP0027) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2016.

As persoas a contratar deberán estar en situación de desemprego tanto no momento da selección coma no momento da contratación, no caso de sairen seleccionados, circunstancia que deberán acreditar con carácter previo á contratación.

Bases 2 oficiais 1ª albaneis

Bases 7 peóns (3 peóns de aglomerado, 2 peóns albaneis e 2 peóns de xardíns)

Acta inicial - peóns de aglomerado (14/10/2016)

Sorteo público para desempate: luns 17/10/2016 ás 10:00 h no Salón de Plenos

Actas finais do proceso (18/10/2016)

Acta final - 2 oficiais 1ª albanel

Acta final - 3 peóns de aglomerado

Acta final - 2 peóns albaneis

Acta final - 2 peóns de xardíns