Perfil do contratante

- Licitación do servizo de limpeza viaria do Concello de Rianxo (2) - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Licitación do servizo de limpeza viaria do Concello de Rianxo (2)

Licitación (2ª) do  "SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE RIANXO ( reservado ás entidades da disposición adicional 5ª do RD. Lexislativo 3/2011)”.

Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación)

Anuncio de composición da Mesa de Contratación (13 feb)

Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación (27 feb)

Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación (continuación) (8 mar)

Anuncio de adxudicación (22 mar)

Anuncio de formalización de contrato (25 mar)