Perfil do contratante

- Contrato de alleamento de masa arbórea de varias fincas municipais - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Contrato de alleamento de masa arbórea de varias fincas municipais

1. Entidade adxudicadora:
Organismo: Concello de Rianxo
Dependencia que tramita o expediente: Secretaria.

2. Obxecto do contrato: alleamento de masa arbórea de varias fincas municipais.
O contrato implica a corta e retirada das árbores das fincas polo adxudicatario e a súa costa deixando as fincas e as pistas municipais en perfecto estado de limpeza, conservación e tránsito

3.Duración do contrato: 30 dias naturais a partir da sinatura do contrato.

4. Forma de adxudicación: poxa pública

Anuncio de licitación

Anuncio de declaración de deserto (5 xuño)