Perfil do contratante

- Adxudicación do contrato "Alleamento de bens desbotables do Departamento de Obras" - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Adxudicación do contrato "Alleamento de bens desbotables do Departamento de Obras"

Por Resolución de Alcaldía nº 191/2012 de 16/03/2012, adxudicase o contrato de "Alleamento de bens desbotables do departamento de obras".

19/03/2012: Adxudicación contrato de "Alleamento de bens desbobles do departamento de obras"

23/03/2012: formailzación contrato administrativo