Período medio de pago

Período medio de pago - Concello de Rianxo