Servizos Sociais

- TURISMO SOCIAL DO IMSERSO - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Estrada de Tanxil 12, Rianxo

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

SERVIZOS SOCIAIS

TURISMO SOCIAL DO IMSERSO

Aberto o prazo para presentar a solicitude para o programa de turismo do Imserso.

PERSOAS BENEFICIARIAS :

  •  Pensionistas por xubilación do sistema público español de pensións.
  •  Pensionistas por viuvez cos 55 anos cumpridos.
  •  Pensionistas por outros conceptos ou percetores de prestacións ou subsidios por desemprego, cos 60 anos cumpridos en todos os casos.

Poden participar co seu/súa cónxuxe ou parella de feito, sen necesidade de que estes reúnan os requisitos de idade ou pensión.

Tamén poderán participar as/os fillas/os con discapacidade igual ou superior o 45%.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES :

  • Preferentemente por vía electrónica a través da sede electrónica do Imserso: https://sede.imserso.gob.es
  •  Presentando a solicitude impresa por calquera das seguintes formas:
    •  Apartado de Correso 10140 28080 Madrid.
    •  Servizos Centraís do Imserso. C/ Ginzo de Limia, 58  28029 Madrid

PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 7 xuño de 2017.

MÁIS INFORMACIÓN:

Formulario de solicitude para a presentación en formato papel