Recadación

- RECORDATORIO de fin de cobro en periodo Voluntario - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza castelao 7 1ºE, Rianxo

981 86 66 61

recadacion@concelloderianxo.es

Concellería de Economía e Facenda

luns a venres: 8.00 a 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.30

Recadación

RECORDATORIO de fin de cobro en periodo Voluntario

Faise un recordatorio a todolos contribuíntes que este próximo 20 de maio de 2013 finaliza en periodo voluntario o prazo para o pago do Imposto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exercicio 2013 e a Taxa por Servizo de Recollida de Lixo do 1º Cuadrimestre de 2013.

Recórdase tamén que se non recibiu no seu domicilio o documento de ingreso dun recibo non domiciliado, poderá solicitalo nas oficinas de Recadación deste Concello.

A non recepción do recibo de pago non exime aos contribuíntes da súa obriga de ingreso da débeda no prazo sinalado.