Recadación

- Modificación do calendario fiscal 2020. Aprazamento - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza castelao 7 1ºE, Rianxo

981 86 66 61

recadacion@concelloderianxo.es

Concellería de Economía e Facenda

luns a venres: 8.00 a 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.30

Recadación

Modificación do calendario fiscal 2020. Aprazamento

O decreto da Alcaldía de 27 de marzo de 2020 modifica o calendario fiscal para o exercicio
2020 quedando tal e como se detalla a continuación:

Concepto Período de cobro
anterior
Ampliación do
período de cobro
voluntario
Data de carga dos recibos
domiciliados
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica Do 23/03/2020 ata
o 23/05/2020
Do 01/04/2020 ata
o 01/07/2020
06/04/2020
Taxa polo servizo de recollida e tratamento de residuos 1o trimestre Do 23/03/2020 ata
o 23/05/2020
o 23/05/2020
Do 01/05/2020 ata
o 01/07/2020
05/05/2020