Procesos Selectivos

Contratación de peóns forestais - Servizo de Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal - Ano 2023 - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Servizo de Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal - Ano 2023

Contratación de peóns forestais

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, para a contratación de 2 peóns forestais para o Servizo de Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal.

Os traballadores e as traballadoras que se contraten para a realización das obras e servizos para as/os que se outorgue a subvención, deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e estar dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato de traballo temporal coas cláusulas específicas de traballos de interese social.

Orde da convocatoria

Bases do proceso

PUNTUACIÓNS DO PROCESO (31/05/2023)

Puntuacións proba escrita

Puntuacións do proceso (01/06/2023)

Acta do proceso (01/06/2023)