Procesos Selectivos

- Listaxe de contratación temporal 2020_reforzos limpeza COVID - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Listaxe de contratación temporal 2020_reforzos limpeza COVID

O Concello de Rianxo vai iniciar un proceso de selección con carácter urxente para a creación dunha
listaxe de contratación laboral temporal de persoal de limpeza (limpador-a) con validez limitada ata o
día de remate das actividades lectivas do curso 2020-2021 (previsto para o 22/06/2021).
Para a realización deste proceso presentarase oferta xenérica no Servizo Público de Emprego de
Galicia-Oficina de Boiro. As persoas aspirantes deberán comprobar que están axeitadamente inscritas.

Bases

Acta do tribunal