Deportes

- Horarios de atención ao público - Concello de Rianxo

Actualidade

Horarios de atención ao público

Actualizamos os horarios de atención ao público adaptándoos á Orde do 26 de xaneiro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.