Deportes

- Actualización das restricións na práctica deportiva - Concello de Rianxo

Actualidade

Actualización das restricións na práctica deportiva

Publicamos un resumo ao abeiro da Orde do 26 de xaneiro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Resumimos os principais cambios que afectan aos clubs deportivos e á actividade deportiva
federada e non federada, segundo establece a devandita orde.